Kursy online, webinary, szkolenia i kształcenie profesjonalne
intro-image

Najlepsze treści szkoleniowew różnych formatach

Szkolenia i edukacja kiedy chcesz i gdzie chcesz, natychmiast - kursy wideo.

Różnorodne tematy dla każdego pracownika. Krótkie lekcje i elementy interaktywne wspomagają koncentrację oraz lepsze zapamiętywanie. Dbamy o jakość wizji i fonii - filmy kręcimy w profesjonalnym studio z najlepszymi trenerami.

Inspiracja w każdą wolną chwilę - wideo shorty #espresso.

Inspirujące wideo shorty dla tych, którzy nie mają czasu. Minutę znajdzie każdy! Pracownicy podtrzymają swoją motywację do nauki jednocześnie otrzymają nowy impuls do dalszego rozwoju.

Spotkania online z trenerami - webinary #na żywo.

Nawiązują do kursów wideo konkretnych trenerów. Pracownicy mogą pogłębiać swoją wiedzę, zadawać pytania, poznawać opinie. Interaktywna forma nauki łączy korzyści edukacji online i offline.

Większe kompetencje w jednym pakiecie - programy szkoleniowe.

Tematycznie powiązane kursy wideo, dzięki którym zyskujesz całościowe spojrzenie i widoczne postępy w wybranym obszarze. Są przygotowane w zależności od potrzeb konkretnych stanowisk lub umiejętności. To pracownicy sami określają ile czasu chcą poświęcić na naukę a po jej ukończeniu otrzymują certyfikat.