Mądre odżywianie
Jak być wytrwałym w działaniu
Zdrowy kręgosłup w pracy
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wellbeing jako kompetencja
Inteligencja emocjonalna menedżera
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 96 %
1:05 godz.10 lekcji
Supermoce samoświadomości
Jak pokonywać trudności
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
1:12 godz.15 lekcji