Wellbeing
(17 kursów)

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
 97 %
1:12 godz.15 lekcji
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 95 %
1:05 godz.10 lekcji
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Jak być wytrwałym w działaniu
Jak pokonywać trudności
Jak pokonywać trudności
 89 %
1:06 godz.11 lekcji
Zdrowy kręgosłup w pracy
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 95 %
1:03 godz.11 lekcji
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Rezyliencja
Inteligencja emocjonalna menedżera
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 98 %
55 min.11 lekcji
Pewność siebie
Pewność siebie
 95 %
51 min.11 lekcji
Higiena snu
Higiena snu
 100 %
1:11 godz.12 lekcji
Supermoce samoświadomości