Wellbeing
(17 kursów)

Higiena snu
Higiena snu
 98 %
1:11 godz.12 lekcji
Zdrowy kręgosłup w pracy
Rezyliencja
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 96 %
1:05 godz.10 lekcji
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
 96 %
1:12 godz.15 lekcji
Pewność siebie
Pewność siebie
 95 %
51 min.11 lekcji
Inteligencja emocjonalna menedżera
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 94 %
1:03 godz.11 lekcji
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 94 %
55 min.11 lekcji
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Jak być wytrwałym w działaniu
Supermoce samoświadomości
Jak pokonywać trudności
Jak pokonywać trudności
 90 %
1:06 godz.11 lekcji