Jak dogadać się z nastolatkiem?
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Ocena kursu  92 %
1:29 godz.13 lekcji
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 94 %
1:03 godz.11 lekcji
Rezyliencja
Supermoce samoświadomości
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 98 %
1:05 godz.10 lekcji
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 98 %
55 min.11 lekcji
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
 99 %
1:12 godz.15 lekcji
Zdrowy kręgosłup w pracy
Jak pokonywać trudności
Jak pokonywać trudności
 89 %
1:06 godz.11 lekcji
Jak być wytrwałym w działaniu
Inteligencja emocjonalna menedżera
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu