Homepage

Ada Holak

Ada Holak

Ratownik medyczny, wykładowca akademicki, doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Ada Holak jest ratownikiem medycznym, wykładowcą akademickim z tytułem dr n. med. i n. o zdr., instruktorem pierwszej pomocy i symulacji medycznej. Przez 12 lat pracowała jako ratownik medyczny w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

Od 15 lat pracuje jako wykładowca akademicki, ucząc głównie przyszłych ratowników medycznych. Ada to wielka fanka symulacji medycznej (nauki poprzez pozoracje zdarzeń), wykorzystywanej zarówno w pracy na uczelni jak i podczas krótkich kursów.  Doświadczenie w nauczaniu pierwszej pomocy zdobywała jako instruktor American Heart Association, Emergency First Response i International First Aid Certyfication Centre. Na co dzień prowadzi lekcje edukacyjne dla dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz kursy pierwszej pomocy dla dorosłych. Uczy zarówno laików jak i personel medyczny (pielęgniarki i lekarzy). Udowadnia, że pierwsza pomoc nie jest ani straszna ani skomplikowana i każdy powinien znać jej podstawowe zasady, tym bardziej, że takiej pomocy najczęściej udzielamy swoim najbliższym. Jest członkiem Europejskiej Rady Resuscytacji i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Aktywnie wspiera wszelkiego rodzaju instytucje oraz inicjatywy promujące pierwszą pomoc.

Kursy trenera

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Ocena kursu  96 %
1:12 godz.15 lekcji