Homepage

Joanna Berendt

Joanna Berendt

Trener, coach, autor

Joanna Berendt jest coachką ICF na poziomie PCC, trenerką i mediatorką NVC oraz trenerką Pozytywnej Neuroplastycznosci. Porozumieniem Bez Przemocy zajmuje się̨ od 2009 roku. Aktywnie działa na rzecz tworzenia systemów, relacji, w oparciu o dialog, wzajemny szacunek, zaufanie, współpracę oraz harmonijne wykorzystanie wewnętrznego potencjału jednostek. Pracuje indywidualnie i z zespołami, głównie z szeroko pojętą̨ edukacją i biznesem. Obszary jej specjalizacji to: rozwiazywanie konfliktów, konstruktywna komunikacja (z sobą̨ i innymi), coaching. Towarzyszy menadżerom, organizacjom, w skutecznym budowaniu zespołów zmotywowanych i współpracujących oraz rozwiazywaniu konfliktów i komunikacji budującej zaufanie i dialog. Prowadzi warsztaty i szkolenia, facylituje kręgi i spotkania, oferuje indywidualne sesje i mediacje.

Współorganizuje od lat Maraton Empatii w ramach Międzynarodowego Dnia Działań́ Empatycznych a od 2019 Widzę̨ Człowieka - akcję non-profit na rzecz szerzenia wiedzy o Porozumieniu bez Przemocy, dialogu i empatii.

Zainicjowała utworzenie pierwszych w Polsce Studiów Podyplomowych z Porozumienia bez Przemocy na Collegium Civitas, gdzie od 2015 roku prowadzi zajęcia. Poza coachingiem i Porozumieniem bez Przemocy, interesuje się̨ neurobiologią i pozytywną neuroplastycznością wg Ricka Hansona, którą sama praktykuje i wykorzystuje w pracy z grupami i klientami indywidualnymi. Od 2013 jest członkinią Zarządu Fundacji Nowych Możliwości Equante.

Jest współautorką̨ wielu książek i artykułów z zakresu Porozumienia bez Przemocy, na przykład: „Alfabet empatii. Praktyczny przewodnik po emocjach.”,  Dogadać́ się̨ z innymi. Porozumienie bez Przemocy nie tylko dla organizacji”, „Dogadać się z nastolatkiem”, „Empatia zmienia nas, szkołę, świat”, „Coaching jako klucz do wewnętrznej motywacji”. Jest również współautorką podcastu „Kwadrans z empatią w biznesie” dostępnego na YT i SPotify. Wierzy, że możliwy jest świat dialogu, uwzgledniający potrzeby wszystkich. 

Kursy trenera

NVC - Porozumienie bez przemocy
NVC - Porozumienie bez przemocy
Ocena kursu  91 %
1:17 godz.11 lekcji
Jak dogadać się z nastolatkiem?