Homepage

Edyta Rząsa

Edyta Rząsa

Pedagog, trener, psychoterapeuta

Edyta Rząsa jest  magistrem pedagogiki, trenerem umiejętności psychospołecznych, psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji PTTPB. Prowadzi psychoterapię dorosłych i par w nurcie poznawczo – behawioralnym i systemowym.  Jest inicjatorką akcji profilaktycznych dotyczących zdrowia psychicznego i walki z depresją. Zajmuje się psychoedukacją młodzieży i dorosłych, prowadząc warsztaty, webinaria, treningi oraz grupy wsparcia. 

Ukończyła liczne szkolenia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne – doskonalące i rozwojowe w akredytowanych ośrodkach szkoleniowych m.in. w zakresie: terapii systemowej, racjonalnej terapii zachowań (RTZ), psychoterapii traumy rozwojowej, choreoterapii, terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) , terapii schematu, terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) , treningi MBSR i wiele innych. Odbyła kliniczny staż psychiatryczny na oddziale ogólnym psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Umiejętności w zakresie treningu psychologicznego zdobyła w Szkole Trenerów Instytutu Edukacji Społecznej oraz Szkole Trenerów „Sieć” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne we Wrocławiu. Swoją prace poddaje superewizji z certyfikowanym superwizorem-dydaktykiem. Jest Członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej działającego pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej (IGST, Niemcy) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia (PTTPB), które jest członkiem European Asociation for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), w swojej pracy stosuję się do kodeksu etycznego PTTPB.

Kursy trenera

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Ocena kursu  94 %
55 min.11 lekcji