Homepage

Cyril Höschl

Cyril Höschl

Psychiatra i wykładowca uniwersytecki

Cyril Höschl jest psychiatrą, badaczem, popularyzatorem nauki i pedagogiem uniwersyteckim. Po aksamitnej rewolucji był pierwszym swobodnie wybranym dziekanem III Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola (1990–1997). Od 1990 roku był kierownikiem Zakładu Psychiatrii i Psychologii Medycznej III Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze (do 2020 roku) oraz dyrektorem Praskiego Centrum Psychiatrycznego, które w 2015 roku (do 2021 roku) zostało przekształcone w Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego w Klecanach. W latach 2007–2008 był prezesem Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), a w latach 2008–2009 prezesem Federacji Europejskich Akademii Medycznych (FEAM). Pełnił również funkcję wiceprezesa Europejskiej Szkoły Badań Klinicznych w Wiedniu, a w 2008 roku otrzymał nagrodę Česká hlava.

Kursy trenera

Ten trener nie prowadzi żadnych kursów