Homepage

Anna Sokołowska

Anna Sokołowska

Psycholog, trener, coach, mentor

Anna Sokołowska jest doradcą strategicznym z 30 letnim doświadczeniem w biznesie, biegłym w operacjonalizacji strategii przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych w obszarze zarządzania pracą. Projektuje i wdraża rozwiązania pozwalające klientom realizować krótko i długofalowe cele biznesowe poprzez usprawnienia lub przekształcenia funkcji kadrowej. Przeprowadza zmiany związane z wynagradzaniem, rozwojem i kompetencjami pracowników oraz z procesami pracy i z promocją zarządzania zintegrowanego.  Uczestniczyła w przekształceniach największych przedsiębiorstw w Polsce i we wdrażaniu na rynku polskim innowacyjnych projektów podnoszących jakość zarządzania. Projektowała modele zarządcze i zarządzała masowym wdrożeniem procesów z użyciem aplikacji. Audytowała małe, średnie i wielkie przedsiębiorstwa pod kątem sprawności zarządzania i przeprowadzała zmiany podnoszące rentowność procesów.

Od 25 lat trener biznesu, tworzyła pierwsze w Polsce programy e-learningowe dla największych odbiorców. Przeszkoliła w trybie stacjonarnym ponad 8.000 osób w Polsce i na świecie, w tym szkoliła międzynarodowych konsultantów z Wielkiej Piątki. Od 15 tu lat – jako coach i mentor kadry kierowniczej skutecznie motywuje klientów do realizacji ambitnych celów biznesowych i osobistych. Dzięki orientacji na rozwój pomaga liderom wejść na najszybszą ścieżkę usprawnień.

Z wykształcenia jest psychologiem ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studiowała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyła szereg kursów związanych z biznesowymi funkcjami przedsiębiorstw: finanse, sprzedaż, zarządzanie jakością oraz specjalistycznych w zakresie zarządzania pracą - przywództwo, szkolenia i oceny indywidualne.

Kursy trenera

Trudne rozmowy. Jak rozmawiać z pracownikiem.