Homepage

Jacek Jakubowski

Jacek Jakubowski

Psycholog, coach, założyciel Grupy TROP

Jacek Jakubowski – współwłaściciel i superwizor Grupy TROP, psycholog, przewodniczący
Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu
psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członek
założyciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, polskiego klubu amerykańskiej organizacji
Innowatorzy dla Dobra Ogółu ASHOKA.
Doświadczony mentor i coach pracujący z najwyższą kadrą menedżerską. Prowadzi projekty
rozwoju kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą, budowania współpracy w strukturach
sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań.
Jest uznanym ekspertem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest autorem
koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów (założonej przed czterdziestu laty) TROP.
W ramach działań społecznych od czterech lat rozwija AKCJĘ-EMPATIA organizując
coroczne FESTIWALE p.n. EMPATIA W DZIAŁANIU.

Kursy trenera

Uczenie przez doświadczenie w biznesie