Homepage

Justyna Zacharuk

Justyna Zacharuk

Trenerka, Gallup® Certified Strengths Coach

Justyna jest trenerem i coachem Metody TROP, trenerem drugiego stopnia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Tworzy i prowadzi projekty zmiany kulturowej i organizacyjnej w firmach. Szkoli specjalistów i trenerów w organizacjach.

Swoją pracę rozumie przede wszystkim jako adekwatne wspieranie ludzi i zespołów w ich rozwoju. Skupia się na sukcesach a nie błędach. Ma przy tym dużo determinacji i konsekwencji. Empatia, którą mocno w sobie pielęgnuje, pomaga jej dbać o relacje.

Pracuje wykorzystując proces grupowy i inteligencję zespołu. Od ponad piętnastu lat wspiera biznes przez swoją pracę. Zrealizowała ponad 7500 godzin warsztatów i ponad 400 godzin coachingów.

Poza pracą na sali szkoleniowej,  Justyna tworzy koncepcje projektów rozwoju kultury organizacyjnej, opracowuje materiały szkoleniowe i e-learningowe. Ma za sobą setki godzin procesów badania potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji. Ciągła chęć uczenia się spowodowała, że jest coachem z międzynarodowym certyfikatem Gallup® Certified Strengths Coach w Instytucie Gallupa w Londynie; trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; prowadzi warsztaty oraz treningi interpersonalne; pracuje jako superwizor, czyli wspiera innych trenerów i coachów w rozwoju ich praktyki.

Kursy trenera

Zarządzanie zmianą: emocje i komunikacja w zmianie