Homepage

Małgorzata Misztal

Małgorzata Misztal

Coach MCC ICF, trener biznesu

partner zarządzający w Meritum oraz Szkole Coachów MERITUM, w której jestem współautorem,a także pomysłodawcą szeregu procesów szkoleniowych dla różnych odbiorców; od organizacji pozarządowych przez przedsiębiorców, menadżerów, i szeroko pojęty biznes. Wciągu ostatnich 14 lat przeprowadziłam ponad 16 000 godzin szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i biznesowego oraz ponad 3700 godzin sesji coachingu. Doświadczenie w zakresie coachingu zdobywałam ucząc się od: Marylin Atkinson - założyciela Erickson College Vancouver, Urszuli Sadomskiej- MCC ICF, Hermanna Muller Walbrodt – współtwórcy NLP oraz od najlepszych polskich coachów, będąc uczestniczką podyplomowych studiów z zakresu coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego.

Głęboko twierdzę że diament zaczyna błyszczeć wtedy, gdy zostaje odpowiednio oszlifowany. Dzięki pracy, którą na co dzień wykonuję mam taką możliwość, by nadawać blask tym, których spotykam na swojej drodze.

Kursy trenera

Jak wdrażać coaching w organizacji