Homepage

Marta Kochan-Wójcik

Marta Kochan-Wójcik

psycholog, psychoterapeutka

Jest psychologiem - praktykiem, psychoterapeutką, specjalizuję się w pomaganiu osobom, które doświadczyły traumy. Pracuję metodą Somatic experiencing. Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od ponad dwudziestu lat pogłębiam wiedzę i rozwijam kompetencje udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii. W tym czasie ukończyłam szkolenia z zakresu terapii gestalt, terapii systemowej, ustawień systemowych, technik relaksacyjno-wyobrażeniowych, terapii par, terapii neuroafektywnej oraz terapii traumy metodą SE® i NARM™ (łącznie – ponad 1500 godzin szkoleniowych). Asystuję w kursach i jestem certyfikowanym praktykiem terapii traumy metodą Somatic Experiencing® i NeuroAffective Relational Model™.

Prowadzę własną praktykę terapeutyczną, w której specjalizuję w pracy z parami i w terapii indywidualnej osób po doświadczeniach kryzysowych oraz traumach rozwojowych. Pracuję w nurcie systemowym, całościowo myśląc o naturze człowieka i związkach między sferą psychiczną, fizyczną oraz społeczną. Towarzysząc ludziom w procesie dokonywania zmian, korzystam z różnych perspektyw i narzędzi terapeutycznych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Jestem wykładowcą akademickim z dwudziestoletnim stażem pracy na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2016-2020 – pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii ds dydaktycznych. Jestem członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.

Kursy trenera