Homepage

Mirosława Zachaś – Lewandowska

Mirosława Zachaś – Lewandowska

Trener, ekspert, doradca

Mirosława jest trenerem, ekspertem i doradcą oraz założycielem firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”. 

Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, cyberbezpieczeństwa, edukacji finansowej, Compliance, Whistleblowing. Doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach. Przez 17 lat współtwórca instytucji finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, osoba odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w wielu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zdobyta dzięki nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniła się do pozytywnej oceny instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty.

Jako Członek Zarządu instytucji finansowej brała czynny udział w kontrolach przeprowadzanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przygotowywała pełną dokumentację zarówno przed rozpoczęciem działań kontrolnych, jak i w ich trakcie. Zajmowała się także dostosowaniem procesów i procedur obowiązujących w firmie do otrzymanych zaleceń pokontrolnych. 

Mirosława jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET.


 

Kursy trenera

Cyberbezpieczeństwo
Cyberbezpieczeństwo
Ocena kursu  89 %
53 min.11 lekcji
Finanse osobiste