Homepage

Monika Guzek

Monika Guzek

Trenerka, naukowczyni, liderka

Monika jest trenerką międzykulturową, facylitatorką oraz Prezeską Stowarzyszenia Międzykulturowego SIETAR Polska. Specjalizuje się w szkoleniach dla managerów i ich zespołów z zakresu współpracy w różnorodnym środowisku. Naukowczyni w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Jej pasją są ludzie, chętnie inspiruje innych do wyjścia ze strefy komfortu, ponieważ jak twierdzi „dopiero tam zaczyna się magia i prawdziwy rozwój”. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi oraz wielopokoleniowymi – pracowała w Polsce, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Chinach i Indonezji a obecnie dzieli swoje życie między Polskę i Szwajcarię.  W 2022 roku została nominowana do nagrody Odpowiedzialne Pióro Biznesu za artykuł Diversity w Biznesie. Autorka webinarów „Around the World in a Day”.

Kursy trenera

Zarządzanie różnorodnością
Zarządzanie różnorodnością
Ocena kursu  91 %
1:00 godz.10 lekcji
Uprzedź swoje uprzedzenia