Homepage

ProUp Solutions

ProUp Solutions

ProUp Solutions

ProUp Solutions – Ludzie. Rozwój. Efekty. - projektujemy i wdrażamy programy rozwoju kompetencji menedżerskich i liderskich, prowadzimy stacjonarne i zdalne treningi umiejętności, edukacyjne webianaria, wspieramy procesy wprowadzania zmian w organizacji i rozwoju potencjału pracowników. Sprawiamy, że pracownicy identyfikują się ze swoją firmą, a kadra menedżerska współpracuje ponad podziałami, realizując wspólnie cele biznesowe firmy. Pomagamy budować zaangażowane zespoły i prowadzić efektywne spotkania. Stosujemy różne metody pracy i narzędzia rozwojowe, m.in.FRIS®, Reiss Motivaton Profile®, Feedback 360. W edukacji łączymy autorsko słowo i obraz. Stosujemy najnowsze technologie do angażowania emocji uczestników - platformy edukacyjne i VR. Nasze formaty rozwojowe precyzyjnie odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów.

Kursy trenera

Jak zbudować idealny zespół
Efektywny feedback