Homepage

Tomasz Rząsa

Tomasz Rząsa

Ekspert ds. BHP, Trener

Tomasz jest ekspertem ds. BHP z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył Wyższąj Szkołę Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu w specjalności prawo i ochrona pracy, oraz Wyższą Uczelnię Zawodową Zagłębia Miedziowego w kierunku górnictwo
i geologia. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz studia menedżerskie w specjalności Lean Menagment.

Tomasz jest czynnym pracownikiem służby BHP z  doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz placówkami oświatowymi. Jest również ratownikem kwalifikowanej pierwszej pomocy .

 

Kursy trenera

BHP - Szkolenie wstępne
BHP - Szkolenie okresowe