Homepage

Wojciech Paździor

Wojciech Paździor

Konsultant, CEO Active Strategy

Wojciech Paździor - założyciel i CEO Active strategy.  Od 2008 roku prowadzi zespoły, od 2012 zespół rozproszony, a od 2003 programy rozwojowe. Specjalizuje się w doskonaleniu kompetencji menedżerskich i rozwoju zespołów w dynamicznie rozwijających się firmach. Klienci zgłaszają się do niego, kiedy chcą dokonać zmiany struktury, stylu zarządzania zespołami lub atmosfery i kultury organizacyjnej. Pracował m. in. z: Akamai, Allegro, Atos, Divante, dowiedz się więcejNasza-Klasa, OLX, Oracle, Samsung, Siemens, Techland, Volkswagen.  

Kursy trenera