Homepage

Rafał Żak

Rafał Żak

Trener, mówca, coach

Rafał Żak zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w roli trenera, mówcy, coacha i autora książek. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju całych organizacji. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną. Publikuje książki poświęcone rozwojowi kompetencji, do dzisiaj napisał ich dziewięć.

Kursy trenera

Jak uczyć się z błędów i niepowodzeń.
Jak uczyć się z błędów i niepowodzeń.
Oceny kursu  83 %
1:00 godz.11 lekcji
Kreatywność dla każdego
Myślenie krytyczne