Homepage

Together Consulting Sp. z o.o.

Together Consulting Sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Marka TOGETHER powstała z pasji pracy razem z ludźmi i dla ludzi. Połączyliśmy nasze doświadczenia menedżerskie, coachingowe, trenerskie i konsultingowe aby wspierać:

  • firmy w procesie transformacji kulturowej i budowaniu przewagi konkurencyjnej,
  • zespoły w rozwijaniu zaangażowania, efektywnej komunikacji i współpracy oraz kreatywności i innowacyjności,
  • liderów w doskonaleniu kompetencji przywódczych,
  • pracowników w rozwoju efektywności osobistej i zawodowej.

Realizujemy:

  • kompleksowe projekty doradczo-rozwojowe w zakresie procesów sprzedażowych, zarządzania zasobami ludzkimi, budowania nowoczesnego przywództwa, budowania kultury organizacyjnej czy udrażniania procesów biznesowych;
  • krótkie formy warsztatowe rozwoju konkretnych umiejętności i dostarczające wiedzę w pigułkach,
  • indywidualne procesy coachingowe i mentoringowe.

Pracujemy w oparciu o innowacyjne narzędzia i metody, dbając stale o własny rozwój i czerpiąc inspirację z międzynarodowych środowisk.

 

Kursy trenera