Homepage

Seduo.pl

Seduo.pl

Platforma edukacyjna

Seduo.pl to platforma edukacyjna firmy LMC, oferująca profesjonalne kursy wideo. Kursy na Seduo.pl są tworzone przez specjalistów, praktyków i ekspertów a także firmy lub są produkcją Seduo.pl.

Kursy lektora

Jak stworzyć bezpieczne hasło
Etykieta e-mailingowa
Skróty klawiszowe
Skróty i funkcje w Excelu
Szybki wstęp do programu Excel