Wszystkie kursy - Microsoft Excel
(7 kursów)

Skróty i funkcje w Excelu
Skróty i funkcje w Excelu
Ocena kursu  95 %
12 min.10 lekcji
Szybki wstęp do programu Excel
Wykresy i wizualizacja danych w Excelu
Formuły i funkcje w Excelu
Formuły i funkcje w Excelu
 96 %
2:07 godz.27 lekcji
Tabele przestawne w Excelu
Tabele przestawne w Excelu
 96 %
1:35 godz.29 lekcji