Wszystkie kursy - Zdrowie
(6 kursów)

Neuroróżnorodność
Neuroróżnorodność
Ocena kursu  97 %
1:02 godz.11 lekcji
Zdrowy kręgosłup w pracy
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
 97 %
1:12 godz.15 lekcji
BHP - Szkolenie wstępne
BHP - Szkolenie okresowe
Higiena snu
Higiena snu
 100 %
1:11 godz.12 lekcji