Naucz się dobrze używać Scrum
Naucz się dobrze używać Scrum
Ocena kursu  94 %
1:04 godz.13 lekcji
Jak dobrze zacząć projekt
Lean w usługach
Lean Manufacturing
Lean Manufacturing
 83 %
52 min.15 lekcji