Naucz się dobrze używać Scrum
Naucz się dobrze używać Scrum
Ocena kursu  92 %
1:04 godz.13 lekcji
Jak dobrze zacząć projekt
Lean w usługach
Lean Manufacturing