Niemieckie pułapki językowe
Niemieckie zwroty biznesowe
Niemieckie zwroty biznesowe
Ocena kursu  93 %
52 min.16 lekcji
Jak napisać email po angielsku
Poznaj angielskie zwroty biznesowe
Spotkania po angielsku
Prezentacja po angielsku