Skuteczny program talentowy
ABC Marketingu
ABC Marketingu
Ocena kursu  95 %
57 min.12 lekcji
Gmail w pracy
Lean Manufacturing
Anatomia podejmowania decyzji
Finanse osobiste
Lessons Learned
Zarządzanie przez talenty
Power Point
Power Point
1:44 godz.17 lekcji
Edukacja przyszłości
BHP - Szkolenie okresowe
BHP - Szkolenie wstępne
Asertywność w biznesie
Niemieckie pułapki językowe
Ekspert w roli trenera
Uprzedź swoje uprzedzenia
Strategia Employer Branding
Efektywny feedback
Lider w czasie kryzysu
Lider w czasie kryzysu
 98 %
1:07 godz.12 lekcji