Wszystkie kursy - Emocje
(14 kursów)

Jak dobrze wspierać w kryzysie
Rezyliencja
Inteligencja emocjonalna menedżera
Nie bój się konfliktów
Uczenie przez doświadczenie w biznesie
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Obrona przed manipulacją i techniki asertywne
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 98 %
1:05 godz.10 lekcji
Supermoce samoświadomości
Jak pokonywać trudności