Wszystkie kursy - Zdrowie psychiczne
(18 kursów)

Nie bój się konfliktów
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 95 %
1:05 godz.10 lekcji
Jak pokonywać trudności
Jak pokonywać trudności
 91 %
1:06 godz.11 lekcji
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 95 %
1:03 godz.11 lekcji
Inteligencja emocjonalna menedżera
Obrona przed manipulacją i techniki asertywne
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Jak dobrze wspierać w kryzysie
Rezyliencja
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 98 %
55 min.11 lekcji
Higiena snu
Higiena snu
 100 %
1:11 godz.12 lekcji
Neuroróżnorodność
Pewność siebie