Wszystkie kursy - Zdrowie psychiczne
(15 kursów)

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 94 %
1:03 godz.11 lekcji
Jak dobrze wspierać w kryzysie
Rezyliencja
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 98 %
55 min.11 lekcji
Inteligencja emocjonalna menedżera
Nie bój się konfliktów
Jak pokonywać trudności
Jak pokonywać trudności
 89 %
1:06 godz.11 lekcji
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 98 %
1:05 godz.10 lekcji
Obrona przed manipulacją i techniki asertywne