Wszystkie kursy - Zdrowie psychiczne
(18 kursów)

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 95 %
1:03 godz.11 lekcji
Jak dobrze wspierać w kryzysie
Rezyliencja
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 98 %
55 min.11 lekcji
Pewność siebie
Pewność siebie
 95 %
51 min.11 lekcji
Nie bój się konfliktów
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 95 %
1:05 godz.10 lekcji
Jak pokonywać trudności
Jak pokonywać trudności
 89 %
1:06 godz.11 lekcji
Obrona przed manipulacją i techniki asertywne
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Inteligencja emocjonalna menedżera
Higiena snu
Higiena snu
 100 %
1:11 godz.12 lekcji
Neuroróżnorodność
Neuroróżnorodność
 97 %
1:02 godz.11 lekcji