Wszystkie kursy - Zdrowie psychiczne
(13 kursów)

Mądre odżywianie
Jak dobrze wspierać w kryzysie
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Wellbeing jako kompetencja
Inteligencja emocjonalna menedżera
Obrona przed manipulacją i techniki asertywne
Nie bój się konfliktów
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 96 %
1:05 godz.10 lekcji
Jak pokonywać trudności