Wszystkie kursy - Zdrowie psychiczne
(15 kursów)

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Mądre odżywianie
Mądre odżywianie
 94 %
1:03 godz.11 lekcji
Jak dobrze wspierać w kryzysie
Wellbeing jako kompetencja
Wellbeing jako kompetencja
 97 %
55 min.11 lekcji
Rezyliencja
Inteligencja emocjonalna menedżera
Nie bój się konfliktów
Jak dogadać się z nastolatkiem?
Obrona przed manipulacją i techniki asertywne
Zrozumieć emocje
Zrozumieć emocje
 98 %
1:05 godz.10 lekcji
Jak pokonywać trudności