Siła mentoringu
Siła mentoringu
Ocena kursu  91 %
46 min.10 lekcji
Skuteczny onboarding
Skuteczny onboarding
 94 %
56 min.12 lekcji
Praktyczne aspekty motywowania pracowników
Skuteczna rozmowa rekrutacyjna
Praca z dysfunkcjami w zespole
Prawo pracy dla menedżerów II
Skuteczny program talentowy
Jak przeciwdziałać mobbingowi
Prawo pracy dla pracowników
Strategia Employer Branding
Zarządzanie różnorodnością
Narzędzia Employer Branding
Narzędzia Employer Branding
 86 %
1:03 godz.11 lekcji
Praca zdalna - nowe przepisy
BHP - Szkolenie wstępne
BHP - Szkolenie okresowe
Rozmowa coachingowa