Rozmowa coachingowa
Skuteczny program talentowy
Skuteczny program talentowy
Ocena kursu  95 %
48 min.11 lekcji
BHP - Szkolenie okresowe
BHP - Szkolenie wstępne
Strategia Employer Branding
Praca zdalna - nowe przepisy
Narzędzia Employer Branding
Narzędzia Employer Branding
 86 %
1:03 godz.11 lekcji
Zarządzanie różnorodnością
Prawo pracy dla pracowników
Skuteczny onboarding
Skuteczny onboarding
 94 %
56 min.12 lekcji
Praca z dysfunkcjami w zespole
Jak przeciwdziałać mobbingowi
Prawo pracy dla menedżerów II
Skuteczna rozmowa rekrutacyjna
Praktyczne aspekty motywowania pracowników
Siła mentoringu
Siła mentoringu
 91 %
46 min.10 lekcji