Zarządzanie konfliktem
Lessons Learned
Zarządzanie przez talenty
Efektywny feedback
Lider w czasie kryzysu
Lider w czasie kryzysu
 98 %
1:07 godz.12 lekcji
Kobiece przywództwo
Kobiece przywództwo
 98 %
51 min.11 lekcji
Angażujące spotkania
Angażujące spotkania
 96 %
1:05 godz.10 lekcji
Elastyczne zarządzanie
Komunikacja kryzysowa
Finanse w organizacji
Finanse w organizacji
 89 %
1:04 godz.11 lekcji
Coaching grupowy
Jak tworzyć progresywne organizacje
Zarządzanie różnorodnością
Jak wdrażać coaching w organizacji
Praca z dysfunkcjami w zespole
Lider na starcie
Nie bój się konfliktów