Zrozumieć emocje
NVC - Porozumienie bez przemocy
Supermoce samoświadomości
Myślenie krytyczne
Z pasją do celu oczami mistrzyni olimpijskiej
Zdrowy kręgosłup w pracy
Kreatywność dla każdego
Coachingowy styl zarządzania
Mądre odżywianie
Komunikacja międzypokoleniowa
Partnerstwo w zarządzaniu
Partnerstwo w zarządzaniu
 98 %
1:06 godz.12 lekcji
Sztuka zadawania pytań